Društvena odgovornost

S&T posluje u 19 zemalja te se u provedbi društveno odgovornog poslovanja susreće s različitim pravnim regulacijama i socijalnim navikama. Kako bi se uskladile različitosti S&T je uspostavio jedinstveni sustav za provedbu društvene odgovornosti, a na temelju principa dobrog korporativnog upravljanja. Sastoji se od „Etičkog kodeksa upravljanja“ koji je obveza za sve zaposlenike te „Smjernica za društveno-odgovorno upravljanje“, koje su prilagođene karakteristikama svake zemlje.


Etički kodeks


Definira obveze tvrtke i ponašanje svakog zaposlenika u S&T-u prema dioničarima, zaposlenicima, kupcima i dobavljačima, unutar i izvan tvrtke. Tvrtka održava visoke standarde upravljanja kojima osiguravamo transparentnost i odgovornost prema svim relevantnim skupinama. Iako je prvenstveno zamišljen kao interni dokument, on također pruža poslovnim partnerima informaciju o željenom ponašanju, što se od nas može očekivati te koja su naša očekivanja spram naše okoline.  Etički kodeks

Smjernice društveno odgovornog ponašanja i ključne aktivnosti:


Smjernice su dizajnirane s namjerom udruživanja pravila grupe S&T sa značajkama pojedinih država. Njihova provedba je odgovornost menadžera za društveno odgovorne aktivnosti na lokalnoj razini, a čija je dužnost osigurati funkcioniranje podružnice u skladu s obvezujućim pravilima , dok se niz smjernica i preporuka može prilagoditi specifičnostima lokalne sredine.
Smjernice društveno odgovornog ponašanja u S&T Hrvatska pokrivaju slijedeća područja: zaposlenike, korisnike, poslovno okruženje, brigu o okolišu i društvenu zajednicu. Cilj je u svakom području pridonijeti razvoju društva kao i pojedinaca.

Zaposlenici


U S&T-ju vjerujemo da su ljudi oni koji vode ključnu ulogu u cjelokupnom procesu. Svjesni smo da je poslovni uspjeh baziran na udjelu svakog pojedinca. S&T brižno planira razvoj i edukaciju svojih zaposlenika. Kao dio S&T grupe, zaposlenicima omogućavamo stručno napredovanje unutar organizacije, nudimo poslove na projektima s vodećim tvrtkama u Hrvatskoj, kvalitetne uvjete rada, mogućnost sudjelovanja na međunarodnim projektima, stalno stručno usavršavanje i školovanje kao i nagrađivanje u skladu s rezultatima.
Osobita se pozornost posvećuje ravnopravnosti svih zaposlenika bez obzira na dob, rasu i spol. U S&T Hrvatska u ukupnom broju zaposlenih, žene sudjeluju s 20%, a među njima znatan broj radi na rukovodećim mjestima.
S&T posvećuje pozornost zapošljavanju mladih, kreativnih i školovanih ljudi, a bez radnog iskustva. Kroz svoj program stručne prakse, pripravničkog staža kao i volontiranja, osigurava im se stručno usavršavanje, pristup najnovijim tehnologijama kao i rad uz vrhunske stručnjake i mentore.

Korisnici


Mi nismo zadovoljni s “dobrim odnosima s korisnicima”. U tvrtki S&T suradnju s korisnicima smatramo partnerstvom osnovanom na međusobnom poštovanju i povjerenju. Naši stavovi i ponašanja usmjereni su prema ostvarenju zajedničkog cilja: pronalaženju najboljeg rješenja za svaki izazov, bez obzira koliko on kompleksan bio. To je i jedan od razloga zašto su naša partnerstva s korisnicima dugotrajna.
Mišljenja naših korisnika i njihova iskustva su nam od izuzetnog značaja. Zadovoljstvo naših kupaca redovito mjerimo godišnjim istraživanjem zadovoljstva kupaca na temelju kojeg se usvajaju mjere za unapređenje, koje se potom provode u gotovo svim poslovnim procesima.
U S&T Hrvatska uvjereni smo da korisnici definiraju kakvoću i ciljeve koje mi moramo postići. Kakvoća usluga definira se kroz dubinu i spektar poznavanja problema korisnika s jedne strane i raspoloživih tehnologija i rješenja s druge. Naš je cilj prilagoditi ponuđena rješenja stvarnim korisničkim potrebama, a pri tome izabrati rješenje koje će ekonomično biti najopravdanije. Kakvoću zaokružujemo procesima podrške nakon svakog zaključenog prodajnog procesa.


Poslovno okruženje


Sastavni dio poslovanja je promocija i implementacija novih IT rješenja i usluga kao preduvjet razvoja gospodarstva i društva u cjelini.Jedna od ključnih značajki vodećih tvrtki je definiranje trendova u poslovnom okruženju u kojem djeluju. S&T Hrvatska je u određenim aspektima svog poslovanja svakako vodeći hrvatski ponuđač IT rješenja i usluga, koji definira standarde implementacije i djelovanja IT rješenja.
Područja na kojima danas najintenzivnije radimo su: outsourcing IT usluga, gdje smo u definirali standarde outsourcinga ITusluga, koji u najvećoj mjeri odgovaraju zahtjevima pojedinih organizacija. Savjeti i sustavi koji omogućuju i najzahtjevnijim tvrtkama odgovarajuću razinu sigurnosti i informacijskih aktivnosti su jedno od područja u kojem definiramo standarde.


Briga o okolišu


Poslovanje S&T Grupe ne obuhvaća proizvodnju materijalnih dobara. Iz tog razloga, utjecaj organizacije na okoliš je vrlo ograničen. Unatoč tome, S&T pridaje značajnu važnost pitanju energetske učinkovitosti odabirom ogovarajuće IT infrastrukture za kupce i svoje poslovanje, a kojima se unaprjeđuje kvaliteta življenja i produktivnost te omogućuje djelotvornije korištenje prirodnih dobara.
Svijest o tome da je zaštita okoliša potrebna za budućnost mladih generacija u našoj je organizaciji vrlo visoka. To pokazujemo, kako kroz svakodnevno djelovanje i ponašanje zaposlenika tako i organiziranim razdvajanjem i zbrinjavanjem otpada (elektroničke opreme, iskorištenih tonera i papira).


Društvena zajednica


S & T Grupa nastoji podržati održivi razvoj tržišta i zemalja u kojima tvrtka posluje. Uz ostale značajne inicijative tvrtka već godinama dio svoje dobiti usmjerava u donacije i sponzorstva za širu društvenu zajednicu. S&T je kroz godine dodijelio financijska sredstva i opremu za projekte potpomažu razvoj i promociju sporta, glazbe kao i u humanitarne svrhe.