Amazing & Accesible IBM Power8

IBM Power8 scalable performance for Big Data


Analitika se mora mijenjati jednako brzo kao i poslovanje. Saznajte kako je to moguće s IBMPower Systems.

IBM Power Systems


Brz pristup podacima

Omogućava brži pristup podacima s in memory bazama podataka većeg kapaciteta i konsolidaciju većeg broja aplikacija, kako bi zauzimale manje prostora.

Performanse

Nove tehnologije pružaju podršku složenoj aplikacijskoj infrastrukturi i poboljšavaju performanse samih aplikacija te na taj način potiču rast poslovanja.

Količine podataka

Podrška za veće količine podataka i konsolidacija velikih baza podataka za siguran rad s važnim poslovnim aplikacijama.