Brži pristup podacima

IBM sustavi za pohranu podataka

IBM Power Systems


Brz pristup podacima

Omogućava brži pristup podacima s in memory bazama podataka većeg kapaciteta i konsolidaciju većeg broja aplikacija, kako bi zauzimale manje prostora.

Performanse

Nove tehnologije pružaju podršku složenoj aplikacijskoj infrastrukturi i poboljšavaju performanse samih aplikacija te na taj način potiču rast poslovanja.

Količine podataka

Podrška za veće količine podataka i konsolidacija velikih baza podataka za siguran rad s važnim poslovnim aplikacijama.