Strategija i procesi informacijske tehnologije

Savršeno primjenjen IT!

- koncept IT strategija
- obuka
- implementacija
Usluge tvrtke S&T vezane uz funkciju glavnog informacijskog direktora (CIO services) podržavaju glavne informacijske direktore u kreiranju učinkovitih struktura i procesa kako bi IT odjeli mogli uspješno upravljati

Dobra početna točka transformacije informacijske tehnologije u mnogim slučajevima je priprema ili revizija informacijske strategije. Podržavamo tvrtke s transformacijama informacijske tehnologije koje su usmjerene prema cilju.  To se odnosi na organizacijsku razinu informacijske tehnologije (upravljanje informacijskom tehnologijom - IT governance, organizacijska struktura informacijske tehnologije - IT organizational structure, IT organizacija procesa - IT process organization) i arhitekturalnu razinu informacijske tehnologije (IT standardi, planiranje razvoja informacijske tehnologije - IT development planning).


Naše usluge:

 • dizajn i implementacija strategija informacijske tehnologije i povezanih podstrategija: strategija e-poslovanja, strategija planiranja poslovnih resursa (Enterprise Resource Planning, ili skraćeno: ERP), strategija poslovanja s dobavljačima (sourcing strategy)
 • dizajn i implementacija koncepata za transformaciju IT organizacije i podorganizacije: upravljanje kupcima (account management), centar izvrsnosti (competence center), operativa (operations)
 • dizajn i implementacija IT procesa: upravljanje arhitekturom, upravljanje projektnim portfeljem, upravljanje uslugama (service management), financijsko upravljanje
 • evaluacija i uvođenje alata za podršku IT procesa
 • nadgledanje implementacije IT strategija i IT organizacije u sklopu vođenja projekta ili programa
 • obuka za glavne informacijske direktore i članove menadžmentaPrednosti za korisnike:
 • jasnoća i transparentnost IT strategije, IT okruženja i IT organizacije
 • porast vrijednosti koju informacijska tehnologija generira u tvrtki
 • porast učinkovitosti i djelotvornosti IT organizacije
 • profesionalizacija IT organizacije i IT kadrova
 • usmjeravanje resursa na dugoročni uspjeh