Škola jednostavne prilagodbe – MM – Materijalno poslovanje

S&T Hrvatska, Borongajska cesta 81a

Upoznavanje s modulom materijalnog poslovanja, organizacijska struktura, kreiranje i povezana prilagodba dokumenata nabave, upravljanje zalihama, kreiranje i upravljanje info slogovima, unaprijed definirane vježbe na sustavu.

Tečaj: Škola jednostavne prilagodbe – MM – Materijalno poslovanje
Predavač:  
Trajanje: prema zahtjevu korisnika
Cijena:
Termin:  po dogovoru

Prijava


Stručnjaci zainteresirani za prisustvovanje skupu, mogu svoj dolazak registrirati na slijedećoj adresi:PRIJAVA